Podmínky užití

Podmínky užití


POSLEDNÍ KONTROLA: 21.1.2014
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SFAFT BV
Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V.
Amsterdam, Nizozemí
www.subway.com.cz Česká republika

 1. Přijetí všeobecných obchodních podmínek
 2. IP adresa a webové záznamy
 3. Děti a shromažďování údajů
 4. 4. Autorská práva a ochranné známky
 5. 5. Materiály a přijatelné použití
 6. Zásady ochrany osobních údajů SFAFT BV
 7. Zpětná vazba a podání
 8. Omezení použití
 9. Odkazy
 10. Zřeknutí se práv
 11. Omezení zodpovědnosti
 12. Zřeknutí se práv
 13. Výběr práva a řešení sporů
 14. Žádné přiřazení
 15. Oddělitelnost
 16. Žádné zřeknutí se
 17. Nadpisy
 18. Úplné porozumění
 19. Kontakt

1. Přijetí všeobecných obchodních podmínek

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO TUTO WEBOVOU STRÁNKU.

Seidel Consulting provozuje a hostuje webovou stránku, která se nachází na adrese: www.subway.cz („stránka“) na serverech v Polsku.

Společnost Seidel Consulting je oprávněna hostovat www.subway.cz jménem značky SUBWAY®, na území České republiky, na základě dohody podepsané se společností Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V. (“SFAFT BV”).

SFAFT BV a/nebo SEIDEL CONSULTING mohou sdílet informace, včetně osobních údajů, které se nachází na tomto serveru s Doctor’s Associates Inc. (“DAI”), Franchise World Headquarters, LLC (“FWH”) a relevantními rozvojovými pracovníky SUBWAY® pro Českou republiku (“SUBWAY® GROUP”), Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V. ( “FAF Group”) a pobočky v rámci skupin SUBWAY® Group a FAF Group.

VSTUPEM, PROCHÁZENÍM A/NEBO POUŽITÍM STRÁNEK NEBO SLUŽEB ZVEŘEJNĚNÝCH NA TÉTO STRÁNCE, SOUHLASÍTE S TĚMITO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI („VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY“). TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OBSAHUJÍ ZŘEKNUTÍ SE PRÁV A OSTATNÍ USTANOVENÍ, KTERÁ OMEZUJÍ ZODPOVĚDNOST SFAFT BV A/NEBO SEIDEL CONSULTING VŮČI VAŠÍ OSOBĚ. STVRZUJETE, ŽE STRÁNKU NEBUDETE POUŽÍVAT K ŽÁDNÉMU ÚČELU, KTERÝ JE NEZÁKONNÝ. POKUD SI NEPŘEJETE BÝT TĚMITO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI VÁZÁNI, NA TUTO STRÁNKU NEVSTUPUJTE, NEPROCHÁZEJTE JI ANI JI NEPOUŽÍVEJTE.

SFAFT BV může tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli, dle svého výhradního rozhodnutí, změnit. Pozměněné všeobecné obchodní podmínky nabydou platnosti okamžitě po zveřejnění a pokračováním v užívání této stránky souhlasíte s nově zveřejněnými všeobecnými obchodními podmínkami. Zodpovídáte za to, že se budete informovat na jakékoli změny. Pokud nesouhlasíte s nově zveřejněnými všeobecnými obchodními podmínkami, jedinou nápravou v takovém případě je přerušení používání stránky.

I když SFAFT BV vyvíjí přiměřené úsilí, aby zajistila přesné a včasné informace o značce SUBWAY® na stránce, neměli byste předpokládat, že uvedené informace jsou vždy aktuální nebo že stránka obsahuje veškeré relevantní informace, které jsou k dispozici.

2. IP adresa a webové záznamy

Webové servery této stránky automaticky shromažďují adresy internetového protokolu (IP) a soubory se záznamy o návštěvnících. Vaše IP adresa je identifikační číslo, které je poskytovatelem připojení k internetu (ISP) automaticky přiřazeno Vašemu počítači. Toto číslo se identifikuje a zaznamenává automaticky v našich souborech se záznamy na serveru při každé návštěvě stránky, společně s časy návštěv(y) a záznamy o navštívené stránce (navštívených stránkách). Tato informace je shromažďována pouze v souhrnné formě a neobsahuje žádné osobní údaje. Vaši IP adresu, IP adresy všech uživatelů používáme k takovým účelům jako je výpočet úrovně využití stránky, což nám pomáhá diagnostikovat problémy se servery a spravováním stránky. Shromažďování IP adres je na internetu běžnou praxí a automaticky ho provádí řada webových stránek. Kromě informací o neosobním použití z výše popsané IP adresy můžeme rovněž Vaši IP adresu zaznamenat, abychom předešli podvodům.

3. Děti a shromažďování údajů

Ochrana osobních údajů dětí je pro SFAFT BV velmi důležitá. SFAFT BV, dceřiná společnost SUBWAY® Group, jejíž servery se nachází ve Spojených státech amerických, dodržuje Zákona na ochranu osobních údajů dětí v USA („COPPA“). Federální obchodní komise (“FTC”) má pravomoc vydávat předpisy a vymáhat uplatnění COPPA, která se vztahuje na webové stránky a on-line služby provozované za komerčními účely, a sběr osobních údajů od dětí mladších třinácti (13) let. COPPA vysvětluje, co musí provozovatel webové stránky do svých Zásad ochrany osobních údajů zahrnout, jaké zodpovědnosti provozovatel stránek má na ochranu soukromí a on-line bezpečnosti dětí, včetně omezení na marketing na ty, kteří jsou mladší třinácti (13) let, rovněž vyžaduje, abychom informovali rodiče a/nebo opatrovníky, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní informace dětí mladších třinácti (13) let, stejně jak získat ověřitelný souhlas rodiče, aby děti mohly používat některé funkce webové stránky. SFAFT BV vědomě nedovolí nikomu mladšímu třinácti (13) let, aby nám přes internet poskytnul jakékoli osobní údaje (např. jména, e-mailovou adresu a telefonní číslo). Pokud dítě poskytne SFAFT BV osobní údaje bez souhlasu rodiče, žádáme rodiče takového dítěte, aby kontaktovali pracovníka SFAFT BV z oddělení ochrany osobních údajů na: privacyofficer_cz@subway.com, nebo pracovníka SUBWAY® Group z oddělení ochrany osobních údajů na: privacyofficer@subway.com. Vyvineme maximální úsilí, abychom z našich serverů údaje dítěte okamžitě vymazali. Upozorňujeme, že když používáme výraz „rodič“, míníme tím i opatrovníky.

4. Autorská práva a ochranné známky

Není-li uvedeno jinak, všechny materiály na stránce jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a/nebo právy duševního vlastnictví vlastněných, licencovaných nebo používaných SUBWAY® Group. SUBWAY® a logo SUBWAY® jsou registrované ochranné známky aktuálně vlastněné nebo spravované v České republice a/nebo v jedné nebo více zemích v rámci DAI, jejích poboček a držitelů licencí. Zobrazení těchto značek a oznámení souvisejících s těmito značkami nemá být vyčerpávající kompilací všech DAI nebo celosvětových vlastnických práv a DAI může vlastnit nebo spravovat ostatní vlastnická práva v jedné nebo více zemích mimo území České republiky. Všechna práva, která nejsou výslovně udělená, jsou vyhrazená.

5. Materiály a přijatelné použití

Materiály na stránce zahrnují, ale nejen; informace o umístění restaurací SUBWAY®, informace o nabídce a nutričních hodnotách, informace o cateringu, kontaktní údaje společnosti, historii společnosti, novinky , často kladené otázky, informace o nabídkách zaměstnání a informace o franšízingu SUBWAY®. Informace o franšízingu uvedené na stránce nepředstavují nabídku prodeje franšízy. K takové nabídce dojde pouze na základě doručení dokladu o uzavření franšízy v souladu s pravidlem Federální obchodní komise o franšízingu a různými státními zákony regulujícími prodej franšíz.

Souhlasíte, že tuto stránku nebudete používat k žádnému účelu, který je nezákonný nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami zakázaný, ani že prostřednictvím použití stránky, ani na ní, nezpůsobíte žádnou škodu. Souhlasíte, že Vaše komunikace s nebo prostřednictvím stránky neporuší jakékoli platné, lokální, státní, federální, provinční, národní nebo mezinárodní zákony a/nebo směrnice. Souhlasíte, že žádná část Vaší komunikace s nebo prostřednictvím této stránky nenaruší práva jakékoli třetí strany ani, že nebude obsahovat hanlivé, pomlouvačné, urážlivé nebo obscénní materiály.

Materiály zveřejněné na této stránce nelze kopírovat ani distribuovat, upravovat, publikovat, nahrávat, zveřejňovat nebo přenášet jakýmkoli možným způsobem, s výjimkou případů povolených SUBWAY® Group. Všechny materiály, které jsou na stránce k dispozici, jsou zákonem chráněné a jsou předmětem autorských nebo jiných práv a nic zde uvedeného nesmí být vykládáno jako udělení, přímo či nepřímo, vlastnictvím nebo exkluzivním právem na použití jakéhokoli duševního vlastnictví nebo jiného práva a s tím spojené dobré vůle. Souhlasíte, že žádným způsobem nevytvoříte z materiálů na stránce žádné odvozené práce ani tyto materiály nijak nezneužijete.

Souhlasíte, že neoprávněné použití materiálů může způsobit SUBWAY® Group nenapravitelné škody a že v případě neoprávněného použití má SUBWAY® Group právo, kromě dalších náhrad, na něž má nárok ze zákona, na vydání soudního zákazu.

6. Zásady ochrany osobních údajů SFAFT BV

Zásady ochrany osobních údajů SFAFT BV vysvětlují naše zásady ochrany osobních údajů a postupy týkající se osobních údajů získaných on-line od uživatelů webových stránek řetězce restaurací SUBWAY®, které se nachází na adrese: www.subway.cz. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů SFAFT BV naleznete v on-line zásadách ochrany osobních údajů, které se nachází na adrese: https:///www.subway_cz/ochrana-informaci. Upozorňujeme, že zásady ochrany osobních údajů SFAFT BV neupravují postupy pro manipulaci s osobními údaji a postupy SIBV, franšízora pro Českou republiku, našich dceřiných společností SFAFT, FAF Group, DAI, FTW a SUBWAY® Group, stejně jako našeho poskytovatele služeb, třetí strany, Seidel Consulting.

Ve snaze dodržet zákony a náš závazek chránit Vaše osobní údaje Vám SFAFT BV doporučuje, abyste si přečetli relevantní části webových stránek věnovaných ochraně osobních údajů SFAFT, DAI, FWH, SIBV a Seidel Consulting, které obsahují úplné postupy jednotlivých společností při ochraně osobních údajů. Abychom Vám to usnadnili, níže uvádíme odkazy na zásady ochrany osobních údajů individuálních společností:

SFAFThttp://www.subway.com/subwayroot/PrivacyPolicy-SFB.aspx

DAIhttp://www.subway.com/subwayroot/PrivacyPolicy-DAI.aspx

FWHhttp://www.subway.com/subwayroot/PrivacyPolicy-FWH.aspx

SIBVhttp://www.subway.com/FranchisorPolicy/frpolicy-cpeng-bv.pdf

Seidel Consulting - http://seidel-consulting.pl/2-uncategorised/9-polityka-prywarnosci

Kromě případů, kdy jsou zákonem, zpřístupněním, procházením a/nebo použitím stránek nebo služeb zveřejněných na této stránce vyžadována jiná oznámení nebo souhlasy, souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a použitím takových osobních údajů a veškerých podání v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů SFAFT BV.

7. Zpětná vazba a podání

Vaše podání, zpětná vazba a komentáře („podání“) jsou zcela dobrovolné, nedůvěrné a bezplatné. Souhlasíte, že jste, a zůstanete, zcela zodpovědný/á za obsah jakýchkoli podání, která učiníte, a nezadáte materiál, který je nezákonný, hanlivý, urážlivý nebo obscénní. Souhlasíte, že na stránku nezadáte nic, co by narušilo jakákoli práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranné známky, ochrany osobních údajů nebo jiných soukromých nebo vlastnických práv.

SUBWAY® Group a FAF Group si váží Vašeho zájmu, nicméně nechce ani nemůže přijmout jakékoli nápady, které považujete za vlastnické ohledně designu, technologie výroby nebo jiných návrhů, které jste vytvořili. Proto udělujete SUBWAY® Group, FAF Group a jejich zástupcům trvalé, neodvolatelnou, neexkluzivní, plně placenou, volnou licenci k použití jakýchkoli nápadů, vyjádření myšlenek nebo podání bez omezení. Tato licence musí zahrnovat, bez omezení, neodvolatelné právo na reprodukci, přípravu odvozených děl, kombinaci s ostatními pracemi, úpravu, překlad, distribuci kopií, zobrazení, provedení a/nebo licencování podání a všech souvisejících práv, jménem SUBWAY® Group, FAF Group nebo jejich zástupců na celém světě , ve všech médiích nyní nebo posléze známých či vytvořených. Kromě toho se zaručujete, že nedošlo k porušení žádných „morálních práv“.

Podáním berete na vědomí a souhlasíte, že SUBWAY® Group, FAF Group a jejich zástupci mohou sami vytvářet nebo získat jiná podání, která se podobají nebo jsou identická s Vámi podaným podáním. Tímto se zříkáte veškerých nároků, které byste mohli mít a/nebo můžete mít v budoucnosti v případě, že se jakékoli podání přijaté, zkontrolované a/nebo použité SUBWAY® Group, FAF Group nebo jejich zástupci podobá Vašemu podání.

8. Omezení použití

Veškeré materiály z této stránky nesmí být kopírovány, distribuovány, modifikovány, republikovány, znovu použity, předány nebo jinak použity mimo rámec běžného prohlížení bez předchozího písemného souhlasu SUBWAY® Group a/nebo SFAFT BV. Jakékoli vlastnické údaje zůstávají výhradním majetkem SUBWAY® Group. Materiály na stránce jsou poskytnuty pouze pro zákonné účely a jakékoli jiné použití nebo úprava materiálů, které se nachází na stránce, porušuje práva duševního vlastnictví SUBWAY® Group. SUBWAY® Group si ponechává úplná a kompletní práva duševního vlastnictví na všechny materiály. Nesmíte reprodukovat, prodávat, předávat, upravovat nebo pozměňovat žádné materiály na stránce, jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Následující druhy chování jsou na stránce nelegální a/nebo zakázané. Zakázané aktivity zahrnují, ale nejen, následující: (a) použití stránky pro jakékoli účely, která záměrně nebo nezáměrně porušují jakékoli platné, lokální, státní, federální, provinční, národní nebo mezinárodní zákony a/nebo směrnice; (b) zveřejnění nebo předání jakýchkoli údajů, dat, textu, souborů, odkazů, softwaru nebo jiných materiálů prostřednictvím stránky, které SUBWAY® Group považuje za nezákonné, obscénní, hanlivé, pornografické, ohrožující, obtěžující jinou osobu, nebo subjekt, které SUBWAY® Group označí dle svého výhradního rozhodnutí; (c) zveřejnění obsahu, který narušuje práva duševního vlastnictví, práva na ochranu osobních údajů, práva na zveřejnění, práva obchodního tajemství nebo jakákoli jiná práva jakékoli strany; (d) zveřejnění URL na externí webové stránky nebo jakoukoli formu HTML nebo přenosného programování jakéhokoli druhu včetně virů, spywaru, trojských koňů nebo podobných programů; (e) zveřejnění nebo přenesení čehokoli, co může být spamem, komunikací přímého marketingu nebo jakýchkoli nevyžádaných reklam, propagačních akcí nebo komerčního obsahu; (f) impersonalizace jiné osoby při použití stránky, zveřejnění jakéhokoli obsahu nebo osobních údajů nebo pokus o zatajení nebo zkreslení identity osoby činící podání nebo původ jakéhokoli podání nebo použití identity jiné osoby k psaní, prohlížení komentářů nebo použití stránky; (g) shromažďování informací o ostatních, včetně e-mailových adres; a (h) podpora ostatních osob v jakýchkoli zde popsaných zakázaných aktivitách. SUBWAY® Group si vyhrazuje právo prošetřit takovou věc a přijmout přiměřené právní opatření vůči komukoli, kdo se do takových zakázaných aktivit zapojí.

SFAFT BV a/nebo SUBWAY® Group si vyhrazuje právo, ale nezavazuje se k následujícímu, z části nebo zcela: (a) prošetření podezření, že jakékoli podání zveřejněné na stránce nesplňuje tyto všeobecné obchodní podmínky a dle svého vlastního uvážení se rozhodne odebrat nebo požádat o odebrání jakýchkoli podání; (b) odebrat jakékoli podání, které je urážlivé, nezákonné nebo rušivé nebo jinak odporuje těmto všeobecným obchodním podmínkám; (c) ukončit přístup uživatele na stránku; (d) monitorovat, upravovat nebo zveřejňovat jakákoli podání na stránce; nebo € upravovat nebo mazat jakýkoli obsah zveřejněný na stránce, bez ohledu na to, zda je takový obsah v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

9. Odkazy

Upozorňujeme, že www.subway.cz může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. SFAFT BV může nebo nemusí tyto webové stránky nebo jejich postupy při ochraně osobních údajů, které se liší od www.subway.cz kontrolovat. Zásady ochrany osobních údajů SFAFT BV nemohou platit a neplatí pro externí webové stránky. Nepodporujeme ani nečiníme žádná prohlášení týkající se webových stránek třetích stran. Osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout třetím stranám, nejsou kryty zásadami ochrany osobních údajů SFAFT BV. Doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů jakékoli společnosti nebo webové stránky ještě než jim své osobní údaje předáte. Některé třetí strany mohou osobní údaje sdílet s SFAFT BV; takové sdílení je upraveno zásadami ochrany osobních údajů třetí strany, ne zásadami ochrany osobních údajů SFAFT BV.

10. ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH PŘÍKLADŮ S OHLEDEM NA PRODUKTY, VEŠKERÉ OBSAHY, MATERIÁLY, INFORMACE A SLUŽBY NA TÉTO STRÁNCE JSOU NABÍZENA „TAK JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ JAKÝCHKOLI PODMÍNEK NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÉ NEBO DOMNĚLÉ. ANI SFAFT BV ANI SEIDEL CONSULTING NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ, PŘÍMÉ NEBO DOMNĚLÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, DOMNĚLÝCH ZÁRUK NEBO OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. ANI SFAFT BV ANI SEIDEL CONSULTING NEZARUČUJÍ, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ NA TÉTO STRÁNCE NEBUDOU NEPŘERUŠENY BEZ BEZCHYBNÉ, COŽ ZNAMENÁ, ŽE TATO STRÁNKA NEBO JEJÍ SERVERY BUDOU BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ NEBO ŽE DEFEKTY BUDOU OPRAVENY V PŘÍPADĚ, ŽE SE O NICH SFAFT BV A/NEBO SEIDEL CONSULTING DOZVÍ.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VAŠE VÝHRADNÍ NÁPRAVA TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI SPORU A VAŠEHO POUŽITÍ STRÁNEK JE PŘERUŠENÍ POUŽITÍ STRÁNKY.V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY, SFAFT BV, SEIDEL CONSULTING , A JAKÁKOLI JINÁ STRANA (ZAPOJENÁ ČI NEZAPOJENÁ DO VYTVÁŘENÍ, VÝROBY, ÚPRAVY NEBO ZAJIŠTĚNÍ STRÁNKY) A MANAŽEŘI, ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ČLENOVÉ, AKCIONÁŘI NEBO ZÁSTUPCI SFAFT BV, SUBWAY® GROUP A SEIDEL CONSULTING VYLUČUJÍ JAKOUKOLI ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU, K NÍŽ MŮŽE DOJÍT (VČETNĚ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLI PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ PŘÍJMU, ZISKU, DAT, SMLUV, VYUŽITÍ PENĚZ NEBO ZTRÁTY ČI ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ NEDBALOSTI), SMLOUVY NEBO JINAK) V SOUVISLOSTI SE STRÁNKOU NEBO V SOUVISLOSTI JEJÍM POUŽITÍM, NEMOŽNOSTI POUŽITÍ STRÁNKY NEBO AKTIVIT VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ ZDROJŮ PŘÍTOMNÝCH NA TÉTO STRÁNCE, JAKÝCHKOLI ODKAZOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO MATERIÁLU NA TAKOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO POUŽITÍ JAKÉHOKOLI PODÁNÍ, VČETNĚ, ALE NEJEN, ZTÁRTY NEBO POŠKOZENÍ Z DŮVODU VIRŮ, TKERÉ MOHOU OVLIVNIT VAŠE POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ, SOFTWARE, DATA NEBO JINÝ MAJETEK ZPŮSOBENÝ VAŠÍM POUŽITÍM NEBO PROCHÁZENÍM STRÁNKY NEBO STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ Z TÉTO STRÁNKY NEBO WEBOVÉ STRÁNKY ODKAZOVANÉ NA TÉTO STRÁNCE.

NIC V TĚCHTO VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH NEVYLUČUJE ANI NEOMEZUJE SFAFT BV, SUBWAY® GROUP NEBO SEIDEL CONSULTING, ZODPOVĚDNOST VE STÁTECH NEBO JURISDIKCÍCH, KTERÉ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ZDOPOVĚDNOSTI Z NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY. V TAKOVÝCH STÁTECH NEBO JURISDIKCÍCH SFAFT BV, SUBWAY® GROUP NEBO SEIDEL CONSULTING, MUSÍ BÝT ZODPOVĚDNOT OMEZENA DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM.

12. Odškodnění

Souhlasíte se zajištěním odškodnění, obranou a zajištěním SFAFT BV před jakýmikoli nároky, včetně, ale nejen, nároků třetích stran, škod, nákladů a zodpovědností, včetně rozumných plateb za právní zastoupení nebo v souladu s porušením těchto všeobecných obchodních podmínek, stejně jako nároků vyplývajících z jakéhokoli neoprávněného použití, k němuž může v souvislosti s materiály na stránce dojít.

13. Výběr práva a řešení sporů

Přístup na tuto webovou stránky a její používání a tyto všeobecné obchodní podmínky jsou upraveny nizozemským právem, bez ohledu na použití lokálního zákonů. Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající nebo související se stránkou nebo porušením podmínek musí být řešen závaznou arbitráží v souladu s arbitrážními pravidly OSN (UNCITRAL), které bude řízeno arbitrážním úřadem, např. Mezinárodním centrem pro řešení sporů, pobočky Americké arbitrážní asociace, na slyšení, které se bude konat v New Yorku, státě New York, USA, pokud to platný zákon dovolí. Rozsudek vydané arbitrem bude schválen soudem, do jehož jurisdikce spadá. Vítězná strana v jakékoli sporu mezi stranami vyplývajícím z intepretace, použití nebo vynucení jakýchkoli ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, je oprávněna na náhradu všech rozumných poplatků za právní zastoupení, náklady soudního řízení a jiné výdaje. Arbitrážní řízení vyplývající nebo související se stránkou je předpokladem pro zahájení právního řízení s kteroukoli ze stran. Každá strana bude zodpovídat za náklady, které vznikly v souvislosti s arbitráží. V případě, že některá ze stran zahájí řízení ještě před finálním rozhodnutím sporu, strana, která řízení zahájí, bude zodpovídat za veškeré náklady vzniklé stranám během arbitrážního řízení, bez ohledu zda jde o stranu vítěznou. Tato doložka řešení sporů neomezuje práva SFAFT BV nebo SUBWAY® Group na veškeré právní zastoupení nebo pro případ porušení těchto všeobecných obchodních podmínek.

14. Žádné přiřazení

Nesmíte převést nebo postoupit žádná ze svých práv nebo závazků vyplývajících z těchto všeobecných obchodních podmínek. Jakékoli takové postoupení nebo převedení bude neplatné.

15. Oddělitelnost

Je-li jakékoli ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo použití jakýchkoli takových podmínek na jakoukoli osobu nebo okolností shledáno neplatným, nelegálním nebo nevymahatelným, zbývající ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek a použití takových ustanovení na jiné osoby nebo okolnosti nesmí být dotčeny. V nejvyšší možné míře, musí soud zjištění takové ustanovení neplatné, nezákonné nebo jinak nevynutitelné upravovat a vykládat ustanovení tak, jak k tomu, že platné a vymahatelné vůči všemi osobami nebo subjekty, a poskytnout maximální možnou ochranu osob, na něž se vztahuje odškodnění, jsou meze platnosti, zákonnosti a vymahatelnosti.

16. Žádné zřeknutí se

SFAFT BV bude uplatňovat i vymáhat přísné dodržování jakéhokoli ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek a to nesmí být vykládáno jako jakékoli zřeknutí se ustanovení nebo práva.

17. Nadpisy

Nadpisy každé z těchto podmínek slouží pouze k referenčním účelům. Takové nadpisy musí být ignorovány v interpretaci nebo výkladu těchto všeobecných obchodních podmínek.

18. Úplné porozumění

Tyto všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů: https:///www.subway_cz/ochrana-informaci představují celou dohodu mezi SFAFT BV a vámi s ohledem na použití stránky, včetně, ale nejen objednávek produktů provedených prostřednictvím stránky.

19. Pracovník SFAFT BV pověřený správou osobních údajů – kontaktní údaje

Ohledně přístupu, oprav nebo mazání svých osobních údajů kontaktujte pracovníka pověřeného správou osobních údajů SFAFT BV. Pracovník SFAFT BV bude kontaktovat další osoby, které pomohou se splněním vámi požadovaného úkolu. Chceme si být jisti, že v našich záznamech máme ty nejpřesnější a nejaktuálnější osobní údaje. V případě jakýchkoliv otázek neb stížností kontaktujte prosím pracovníka pověřeného správou osobních údajů SFAFT BV a/nebo pracovníka pověřeného správou osobních údajů SUBWAY® na:

Pracovník pověřený správou osobních údajů SFAFT BV,
c/o Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V.
Pražská kancelář
Gymnastická 2418/2
169 00 Praha, Česká republika
Telefonní číslo: 420-233-310-135 nebo bezplatná linka: 800-700-498
E-mail: privacyofficer_cz@subway.com

Abychom Vaše osobní údaje ochránili, přijmeme veškeré přiměřené korky, které pomohou s ověřením vaší identity ještě před udělením přístupu nebo provedením změn ve vašich osobních údajích.

FB